localhost

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
English (United Kingdom)

Ortak Açıklama

e-Posta Yazdır PDF

Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği,

İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye

Ortak Açıklama

26 Temmuz 2016

15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen, başarısız kalmakla birlikte toplumda ağır yaralar açılmasına yol açan darbe girişimini kınadığımızı, demokrasinin inkârı ve temel hak ve özgürlüklerin yok sayılması anlamına gelen tüm darbe ve darbe girişimlerine amasız, fakatsız ve ancaksız karşı olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Hükümet, darbe girişimini tam olarak bertaraf etmek ve gerçek suçluların cezalandırılabilmesini sağlamak için bir dizi tedbir alabilir ve almalıdır da. Ancak bu tedbirler, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukukun üstünlüğü prensiplerini esas alan bir temele dayalı olmalıdır.

Türkiye, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve hayata geçirilmesi bakımından yalnızca Anayasa’sında yer alan hükümler açısından değil aynı zamanda BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafı olarak, bu sözleşmelerde yer alan hükümler açısından da yükümlülük altındadır. Olağanüstü tedbirler almak durumunda olan bir devlet, bu yükümlülüklerinin bir kısmında  bir azaltmaya gidebilir ancak bu azaltma, yaşam hakkı, işkence yasağı, köle ve kul halinde tutma yasağı, din, vicdan düşünce ve kanaat açıklamaya zorlanmama yasağı, cezaların yasallığı ve suç ve cezaların geriye yürütülemezliği hükümlerinde uygulanmaz. Ayrıca, açıkça yazılamasa da, her iki sözleşmede düzenlenen “adil yargılanma güvencelerihiç bir durumda, istisna tanımayan hakların korunmasını sınırlandıracak önlemlere tabi tutulamaz. Anayasada ve sözleşmelerde yer alan masumiyet karinesi dahil, adil yargılanma temel ilkelerinden sapma ise her durumda yasaklanmıştır.

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 19:37 Devamını oku...
 

ORHAN KEMAL CENGİZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

e-Posta Yazdır PDF

 İnsan Hakları Gündemi Derneği Eski Başkanı, İnsan Hakları Savunucusu, Arkadaşımız, Avukat,

 ORHAN KEMAL CENGİZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR.

21 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da açıklanmayan bir nedenle  gözaltına alınan İnsan Hakları Savunucusu Orhan Kemal Cengiz’in  hangi gerekçeyle tutulduğunu bilmiyor ve durumundan endişe duyuyoruz.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı çerçevesinde gecikmeye mahal vermeden derhal serbest bırakılmasını  talep ediyoruz. 

Helsinki Yurttaşlar Derneği,

İnsan Hakları Derneği, 

İnsan Hakları Gündemi Derneği,

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği,

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi  

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:14
 

Darbeye ve Darbecilere Hayır!

e-Posta Yazdır PDF

Gerekçesi ne olursa olsun, darbeler hiçbir zaman çözüm olamaz. Dün gece, Türkiye’de askeri darbe girişimini yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup olduğu anlaşılan ve kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandıran kişiler tarafından gerçekleştirilen askeri darbe teşebbüsü sonrası, açıklanan rakamlara göre 41’i polis, 2’si asker ve geri kalanı sivil olduğu anlaşılan 161 kişi öldü. Darbeci askerlerden de yüzün üzerinde ölen olduğu anlaşılıyor. TBMM binası bombalandı. Binlerce insanımız da yaralandı. Şiddete başvurmadan, her türlü düşüncenin savunulup örgütlenebildiği, ifade ve basın özgürlüğünün tam olarak sağlandığı, anayasaya ve kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı, denetlenebilir, hesap verebilir, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayanan, seçimle gelinip yine seçimle gidilen, toplumsal huzur ve barış ortamının sağlandığı ve tüm kural ve kurumlarıyla işleyen demokrasinin her zaman yanındayız. Siyasi iktidarlardan her zaman rahatsızlık duyulabilir, ancak çözüm hiçbir zaman demokrasi dışı yöntemlerde, özellikle darbelerde aranmamalıdır.

Darbe girişiminde bulunanların,gözaltı koşullarının insan hakları sözleşmelerine uygun olması ve insanlıkdışı muameleye maruz bırakılmamaları , yaşam haklarının korunması ve  adil yargılanma ilkesi altında yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları gereklidir,

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 16:01 Devamını oku...
 

Hurşit Külter nerede?

e-Posta Yazdır PDF

Gözlerinin içi gülen, gülünce yanaklarında goncalar açan genç bir adam. 27 Mayıstan beri kendisinden haber alınamıyor. Hurşit Külter, Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak yöneticisi… Görgü tanıkları ve Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesapları Külter'in gözaltına alındığını söylüyor; devletin savcısı, bakanı, müsteşarı ise böyle bir kişi gözaltına alınmadı diyorlar… Ahmet Davutoğlu'nun, “Biz gidersek onlar gelir” diye bölge halkını korkuttuğu beyaz toroslar, o insan yiyen makineler, bu devletin en korkunç suçlarını hatırlatan o hayalet arabalar, geri dönmüş gibi görünüyorlar. “Kurdun dişine kan değdi” diye duvarlara yazan maskeli özel harekâtçılar, “Hepiniz Ermeni'siniz” diye gecenin karanlığına bağıran polisler, üzerine asit dökülmüş gibi un ufak olan mahalleler, sokaklar, o beyaz Torosların bölgeye döndüğünü muştuluyorlardı… Bir devletin yapabileceği en aşağılık işlerden birisi de, gözaltına aldığı insanları kaybetmektir. Bu aşağılık iş bu topraklarda yüzlerce, binlerce kez yapılmıştır. İçeride korkunç işkenceler yapılan insanların yakınları karakolun kapısına geldiğinde, öyle birisinin gözaltında olmadığı söylenmiştir. O gözaltına alınanlar zaten kaybedileceklerinden, sonradan lüzumsuz yere hesap vermemek için, defterlere adları yazılmaz; kayıtları tutulmaz… 

Son Güncelleme: Perşembe, 07 Temmuz 2016 10:50 Devamını oku...
 

Hak Savunucularını Rahat Bırakın!

e-Posta Yazdır PDF

TİHV Başkanı adli tıp uzmanı Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı, gazeteciler Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu Özgür Gündem nöbetlerine katıldıkları ve Özgür Gündem’le dayanıştıkları için tutuklanmışlardır. Bu tutuklama kararı hem basın özgürlüğü hakkının ihlali hem de hak savunucularına açık bir saldırıdır.

Uzun bir süredir AİHS’in 10. maddesinde düzenlenmiş olan basın özgürlüğü Özgür Gündem gazetesi açısından ihlal edilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarına göre:
-Hapis cezasına mahkumiyet
-
Tazminata mahkumiyet
-
Yayının ilgili sayılarının toplatılması
-
Yayının Dağıtımının Engellenmesi
-
Para Cezasına Mahkûmiyet
Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 19:35 Devamını oku...
 

İnsan Hakları Kuruluşları Soruyor: Hurşit Külter Nerede?

e-Posta Yazdır PDF

Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, 27 Mayıs 2016 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter’in akıbeti ile birlikte yeniden uygulamaya konulduğu yönünde kuvvetli emareler bulunan ‘zorla kaybetme  politikası‘ konusunda Türkiye ve uluslararası kamuoyunu  duyarlı olmaya çağırıyor. Kürt sorununun çözümü konusunda müzakereci tutumun terkedilmesi ve geleneksel savaş konseptine geri dönülmesinin ardından arka arkaya ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ve artan kayıp haberleri endişe vericidir. Son olarak DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter 27 Mayıs 2016 tarihinden bu yana kayıptır. Külter’in babası oğlunun bu tarihte kendisini arayarak “şuan evde olduğunu, evin etrafının askerlerce sarıldığını, kendisini almaya geldiklerini, akıbetini araştırmalarını ve haklarını helal etmelerini” söylemiş ve hemen sonra iletişimin kesildiğini, oğlundan bir daha haber alamadığını ifade etmiştir. Bilindiği gibi bu operasyonlara katılan güvenlik görevlileri tarafından kullanıldığı düşünülen “BÖF@Tweet_Guneydogu”  mahreçli  twitter hesabında Hurşit Külter’in‘gözaltında olduğu’ yazılmıştır. Şırnak Valiliği, Şırnak Cumhuriyet Savcılığı ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Hurşit Külter’ in gözaltında olduğunu reddetmekte ve akıbeti konusunda başka hiçbir açıklayıcı bilgi vermemektedir. Hurşit Külter’in akıbetinin belirlenmesi, yaşamına yönelik bir tehlike varsa bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınması Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal ve uluslararası hukuk karşısında sorumluluğudur. Bir kişinin güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı, daha sonra kaybedildiği bir durum söz konusu ise devlet bu durumun nasıl gerçekleştiği konusunda mantıklı bir açıklama yapmak durumundadır.

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 16:12 Devamını oku...
 

Yollar Yürümekle Aşınmaz

e-Posta Yazdır PDF

Önce Orlando-ABD’deki eşcinsellerin gittiği gece kulübüne yapılan ve açık bir nefret suçu olan saldırıya utanarak tanıklık ettik. Bu saldırı, yalnızca cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinden ötürü tüm dünyada zaten büyük bir risk altında olan LGBTİ hareketini hedef alan, tarihteki en ciddi ve en acı saldırılardan biriydi. Türkiye’de ise saldırın yansıması saldırının ciddiliğiyle oranlı olmadığı gibi, özellikle sosyal medyada saldırıyı iyi gören, hatta alkışlayan kimi insanlık dışı yorumlarla da karşılaştık. Bu olayın etkileri henüz atlatılmamışken, İstanbul’da her yıl planlı ve hukuka uygun şekilde Türkiye LGBTİ hareketi tarafından gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’nün çeşitli gruplarca tehdit edilerek engellenmeye çalışıldığını görüyoruz.

Karaman’a çocuklar cinsel olarak istismar edilirken, nefret cinayetleri önlenemez konumdayken, 2014 yılında toplam 24 trans bireyin, yani istatistiksel olarak 15 günde bir, bir trans bireyin öldürülüşü neredeyse hiç tepki toplamazken, Onur Yürüyüşü’nü dini değerlere saldırı olarak gören anlayışın samimiyeti kuşkuludur. Bütün dünyada her yıl Haziran ayının sonlarında düzenlenen bu yürüyüşün, son birkaç yıldır Ramazan ayına denk gelmesi bir tesadüfken, sanki Türkiye LGBTİ hareketi özellikle yürüyüş düzenlemek için Ramazan ayını seçip müslümanları rahatsız etmeyi amaçlamış gibi bir atmosfer yaratılması, huzur bozma maksadındaki kimi grupların kötü niyetinden başka bir şey değildir. 

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 16:09 Devamını oku...
 

Türkiye, Suriye’den Gelen Mültecilere Kapılarını Açmalıdır

e-Posta Yazdır PDF

Suriye’de yaşanan çatışmalardan kaçan insanlar, 2011 Nisan ayından beri Türkiye dahil bölge ülkelerine sığınmaktadır. Krizin başlangıcında Türkiye, sınırlarına gelen mültecilere açık kapı politikası uygulayacağını açıklayarak uluslararası mülteci hukukunun temel bir gereğini yerine getireceğini beyan etmiştir. İltica ve göç alanında çalışan sivil toplum örgütlerinden oluşan Mülteci Hakları Koordinasyonu olarak, sayıları 2,6 milyonu bulan Suriyeli mültecinin, yaşadıkları pek çok sıkıntıya rağmen, Türkiye’ye sığınmış olmasının Türkiye’nin çok önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini gösterdiğini düşünmekteyiz. 

Ne var ki geçtiğimiz 5 yılda çeşitli gerekçelerle kesintilere uğrayarak ve seçici bir biçimde uygulanan açık kapı politikası, bugün yeni bir aşamaya gelen kriz ortamında yeniden tartışılması gereken bir durum oluşturmaktadır. Şu anda Türkiye’nin Suriye ile resmi geçiş noktalarının büyük çoğunluğu kapalıdır. Türkiye sadece ciddi yaralı insanların veya acil sağlık ihtiyacı olan kişilerin geçişine izin vermektedir. Kitlesel geçişlere ise, genellikle çatışmalar sınıra çok yaklaştığı durumlarda izin vermekte, aksi durumda sayıları binleri bulan kalabalıkların sınırın diğer tarafında bekletilmesini tercih etmektedir. Bu uygulama, Türkiye’ye geçmek isteyen Suriyelileri, kaçakçılar vasıtasıyla zorlu ve tehlikeli düzensiz geçişleri kullanmaya adeta mecbur bırakmaktadır. Kaçakçılar aracılığıyla sınırı düzensiz yollarla geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillere yönelik güvenlik güçlerinin ateş açtıkları, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan vakaların olduğu rapor edilmektedir. Son dönemde Halep kırsalına yönelik yoğun bombardımandan kaçan, aralarında acil tıbbi bakım ihtiyacı olan yaralı sivillerin de olduğu on binlerce kişinin Türkiye’ye girmelerine izin verilmemektedir. Halep’in kuzeyinde sıkışan mültecilerden bir kısmının Afrin kentine sığındıkları, bir kısmının ise Azez ve Kilis arasında kurulu, ciddi güvenlik riski olan 8 ayrı mülteci kampında barındıkları belirtilmektedir. Türkiye, Suriye'deki çatışmadan kaçan özellikle evlerinde, hastanelerde ve okullarda günlük hava saldırılarının hedefi olan yaralı ve hasta sivillere Öncüpınar Sınır Kapısı’nı açmalıdır.

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 16:08 Devamını oku...
 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU TASARISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

e-Posta Yazdır PDF

Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği,

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği, ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı,

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

 

 

ORTAK AÇIKLAMA

17 Şubat 2016, Ankara

 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU TASARISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

 

11 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması” hakkındaki kararın basınla paylaşılması sonrasında görüşlerimizi kamuoyuyla 18 Ocak 2016 tarihli notumuzla paylaştık1. Gelinen aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan ve İnsan Hakları Komisyonunda görüşülecek olan Tasarıya ilişkin görüşlerimizi bu ülkenin insan haklarının korunmasını mesele etmiş örgütleri olarak aşağıda paylaşıyoruz:

 

I. Zorunlu Hatırlatma:

 

1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 3 Mart 1992 tarihli 1992/54 sayılı ve BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihli 48/134 sayılı kararlarıyla kabul edilmiş olan ve “Paris İlkeleri” olarak nitelendirilen “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması İçin Kurulan Ulusal Kurumların Statüsüne İlişkin İlkeler” bu alanda en genel ve asgari standartları temsil etmektedir.

 

2. Bu asgari standartlar gereği 21 Haziran 2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunla kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumunun (TİHK), insan haklarının geliştirilmesi ve korunması amacıyla inşa edilen Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının sahip olması gereken nitelikleri, yetki ve görevleri göz önünde bulundurarak kaygılarımızı ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşıldı2. Ancak kuruluş felsefesine aykırı olarak tüm sivil toplumun itirazına rağmen yürürlüğe girmişti.

3. AB Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporlarında TİHK’in Paris Prensipleri gereği yapısal koşullarındaki eksiklikler kayıt altına alınmış3, bağımsız olmaması eleştirilmiştir4. Yanı sıra, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in  26 Kasım 2013 tarihli Türkiye Ziyaret Raporunda “bu kurumun Paris İlkeleriyle uyumunun sağlanabilmesi için kurumun yasal dayanağının daha kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesinin gerekli olduğu” ifade edilmiştir5.

4. Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Christof Heyns 16 Mart 2013 tarihli Raporunda “bağımsızlık, üyelerinin seçim usulleri, sivil toplumun katkı sunmasının kısıtlanması” doğrultusundaki kaygıların “gelecekteki Kurumun bağımsızlığının sağlanmasına gölge düşürdüğünü” ifade etmiş ve “kurumun etkili bir biçimde işlemesinin ve soruşturma yetkilerini tam anlamıyla yerine getirebilmesinin sağlanması” için Yasanın gözden geçirilmesini tavsiye etmiştir6. Benzer şekilde 2015 tarihli raporunda da “halen yapısal ve finansal bağımsızlığını sağlamaya dönük yasal bir değişikliğin gerçekleştirilmediğinin” altını çizmiştir7.

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:43 Devamını oku...
 

18 Ocak

e-Posta Yazdır PDF
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulması ile 
Kurumsallaşmasına Tamamen Araçsal Bakılıyor !
İlgili Hükümet Açıklaması: İnsan Hakları Kurumsallaşmasına Tamamen Araçsal Bakılıyor !
 
18 Ocak 2015
 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 11 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında gündemlerinde olan“Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması” hakkındaki kararlarını basınla paylamıştır. Kurumun, bir “paket” içinde görüşüldüğünü ifade eden Hükümet Sözcüsü ,“vize muafiyeti koşulu”  olarak tasarlanan bu kurumun “işkenceyi önlemek” amacıyla birlikte “kamu ve özel sektörün içerisinde karşılaşılabilecek ekonomik ve sosyal haklara erişimdeki ayrımcılığa dayalı olası hak ihlallerine karşı” kurulacağını; ve asla “yasama, yürütme ve yargıya müdahale etmeyecek” nitelikte olacağını belirtmiştir.. “Detaylı bir çalışmaya son şeklinin verildiği” ve “önümüzdeki günlerde TBMM'ne gönderileceği” belirtilen böyle bir çalışma bugüne kadar kamuoyu ile hiçbir şekilde paylaşılmadığı için tasarının içeriği tarafımızca bilinmemektedir. Bu nedenle Hükümet Sözcüsünün sadece “Türkiye için hayırlı uğurlu olması” temennisi ile son bulan bu açıklaması ile ilgili “hayırlı uğurlu” dileğinin,  neden “hayırlı olamayacağına” dair görüşlerimizi bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz:
 
1. “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması için Kurulan Ulusal Kurumların Statüsüne İlişkin İlkeler (Paris İlkeleri)” gereği bu Kurumların hazırlık süreçlerinde sivil toplumun katılımını zorunlu kılmaktadır. Böylece devletin kendi eylemlerinin denetim sorumluluğunu yine Paris İlkelerinde açıkça ifade edildiği üzere “yapısal, işlevsel ve mali açıdan bağımsızlığı garanti altına alınmış” bir Kuruma devretmesi öngörülmektedir. Bu nedenle sivil toplum, bu bağımsızlığın sağlanmasının garantörü olarak hazırlık sürecinin zorunlu unsuru olarak konumlandırılmaktadır. Dolayısıyla, sivil toplumu hazırlık sürecine hiçbir şekilde dahil etmemek daha en başından bu yeni kurumun geçersizliğini ilan etmek anlamına gelmektedir. 
 
2.   İnsan Hakları Kurumunun felsefesinde, yasama, yürütme ve yargı erklerinin insan haklarına aykırı eylemlerinin önlenmesi için müdahaleci bir sıfatı olduğu gibi, ihlallerin giderilmesi açısından da koruyucu bir pozisyonu mevcuttur. Kurulacağı ilan edilen Kurumla ilgili Hükümet Sözcüsü’nün açıklamaları, zaten halen mevcut olan ve hiçbir şekilde insan haklarının korunmasında bir ağırlık teşkil etmeyen kurumlardan farklı bir işlev üstlenilmeyeceğinin kabulü anlamına gelmektedir. Ayrıca, insan haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde daha da zarar verici bir yapının oluşturulacağı endişesini doğurmaktadır. 
Son Güncelleme: Cuma, 17 Şubat 2017 22:56 Devamını oku...
 

Türkiye İnsan Hakları Kurumlarından Uluslararası Kamuoyuna Acil Çağrı

e-Posta Yazdır PDF

Türkiye hükümeti, barış görüşmelerinin sekteye uğraması ile Ağustos ayı ortasında Kürt nüfusun ağırlıklı olduğu il ve ilçelerde temel hak ve özgürlükleri hukuka aykırı şekilde kısıtlayan bir güvenlik politikasını hayata geçirmeye başladı. 2015 Ağustos ayından bu yana ŞırnakMardinDiyarbakırHakkari ve Muş il ve ilçelerinde uzun sürelerle ve üst üste olarak ilan edilen sokağa çıkma yasakları bazı il ve ilçelerde hala devam ediyor. Bu yasaklar süresince hak ihlallerini tespit etmek isteyen ulusal ya da uluslararası basın-yayın, insan hakları ya da meslek kuruluşları ile parlamento temsilcileri il ve ilçelere alınmadı. Abluka altındaki yerlere zorlukla girebilen az sayıda sivil toplum kuruluşunun hazırladığı raporlarda uzlaşılan tespitlere göre sivil halkın gerek keskin nişancıların, gerekse keyfi bir şekilde kullanılan ağır silahların hedefi haline getirildiği saptanmış durumda.

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:16 Devamını oku...
 

HOŞÇA KAL TAHİR

e-Posta Yazdır PDF

Yerinin dolması asla mümkün olmayan bir dostumu kaybettim. 
Hayatımın bir parçasını kaybettim. 

 
İlk defa, insanın çok uzun yaşamasının büyük bir işkence olabileceğini düşündüm. 

Dostun ölüm acısının çok ağır olduğunu fark ettim. 
Çok zor bir yazı bu benim için; bu yazının hakkını vermek, Tahir’i anlatabilmek, yazının “ayarını” tutturabilmek, çok zor. 
Yerinin dolması asla mümkün olmayan bir dostumu kaybettim. 
Hayatımın bir parçasını kaybettim. 
 
 
İlk defa, insanın çok uzun yaşamasının büyük bir işkence olabileceğini düşündüm. 

Dostun ölüm acısının çok ağır olduğunu fark ettim. 

Çok zor bir yazı bu benim için; bu yazının hakkını vermek, Tahir’i anlatabilmek, yazının “ayarını” tutturabilmek, çok zor.  
 
 Pazar akşamı Tahir’in sevgili eşi Türkan’a “İnsanlara Tahir’in nasıl birisi olduğunu anlattığımızda bize inanmayacaklar, öldüğü için arkasından böyle konuşuyoruz zannedecekler” dedim. 

Onun öldürülmesini Hrant Dink cinayetine benzettiler. Çok benziyor gerçekten de... 

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 20:27 Devamını oku...
 

Bir Barış uğruna

e-Posta Yazdır PDF

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında tutuklanma kararı çıkarılan Diyarbakır Barosu başkanı, insan hakları savunucusu Av. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde saat 10.30’da Diyarbakır Sur ilçesinde daha önce saldırılardan hasar gören tarihi dört ayaklı minare tahribatına dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır Barosu tarafından düzenlenen basın açıklamasının ardından uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Av. Tahir elçi uzun süredir yaptığı açıklamalardan dolayı ulusal medya tarafından hedef gösterilmiştir. Göz göre göre gelen suikasta yönelik hiç bir önlem almayan yetkililer ve Av. Tahir Elçi’yi hedef gösterenler kollektif bir cinayete öncülük etmişlerdir.

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak iş arkadaşımız, gönüldaşımız, değerli üyemiz Tahir Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ne söylesek ne yazsak yetersiz kalacak dostumuzu kaybetmenin acısını anlatmaya.

Başta ailesi olmak üzere bütün insan hakları savunucularına sabır diliyoruz.

Saygılarımızla,

İHGD Yönetim Kurulu. 

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:47 Devamını oku...
 

"Proje" Olan Sulh Ceza Hakimlikleri Nasıl Zulmün Aracı Oldu?

e-Posta Yazdır PDF

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanıp, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan ve hükümetin tek yargıçla istediği operasyonu yapmasına imkan tanıyan Sulh Ceza Hakimliklerimedyada aylarca 'proje hakimlikler' olarak anıldı.

Konuya ilişkin Aktifhaber.com’a konuşan İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı ve Ceza Hukuku Uzmanı Günal Kurşun, bu hakimliklerin nasıl getirildiğini anlatarak, hukuk sistemine verdiği zararlara değindi.

Devamını oku...
 

Sarayi muhafizlari duzeni

e-Posta Yazdır PDF
İran İslam Devrimi’nden sonra yapılan ilk işlerden birisi de bir “Devrim Muhafızları” alayı oluşturmaktı.
Bu “muhafızlar” bütün emirleri dini liderden alır ve onun emirleri dışında hiçbir kuralı, hiçbir kurumu tanımazlardı.

Toplumun üzerinde mutlak bir kontrol kurmanın ve tepedekinin iradesinin toplumun atomlarına kadar empoze edilmesinin aracıydı devrim muhafızları.

Bugün Koza İpek Grubu’na yapılanları, bu grubun medyasına el konmasını, sadece otoriterleşmede yeni bir adım veya medyayı susturmada yeni bir merhale olarak okuyanlar yanılıyorlar.
Devamını oku...
 

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi’nin Düşüncelerini İfade Ettiği İçin Maruz Kaldığı Davranışlar Kabul Edilemez!

e-Posta Yazdır PDF

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin bir televizyon programında ifade ettiği görüşleri nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve sabaha karşı saat 02:00’de bulunduğu Diyarbakır Barosundaki ofisinden, “Terör örgütü propagandası  yapmak” suçundan hakkındaki soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacı  ile yurt içinde saklandığı; tüm aramalara rağmen Elçi’ye ulaşılamadığı ve tebligat  yapılamayacağı anlaşıldığından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek, verilen karar gereğince,  Terörle Mücadele Ekipleri tarafından alınarak , İstanbul’a götürülmüştür.

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:49 Devamını oku...
 


Sayfa 2 > 11

E-Mail Listesi

Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize üye olun.